การสืบค้นคำสำคัญ

การสืบค้นแบบคำสำคัญ คือ การสืบค้นคำสำคัญหรือข้อความที่ต้องการสืบค้นในตำแหน่งใดของข้อความก็ได้ เช่น ตำแหน่งแรก ตรงกลาง หรือตำแหน่งสุดท้าย สามารถค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง และชื่อวารสาร

คำค้น คำหรือวลี  
ประเภท
       กรองการสืบค้น