กรุณาเข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ โดยระบบสามารถทำรายการได้ดังนี้

  • สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร
  • ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร
  • เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร)

 

บริการ

สืบค้นงานจัดหา

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ไม่มีข้อมูลการสืบค้นทรัพยากรในงานจัดหา
ลำดับชื่อเรื่อง / ผู้แต่งจำนวน(copy)สถานะ